Φυλλάδιο, αφίσα, πρόγραμμα του συμποσίου

Έχουμε αναρτήσει υλικό σχετικά που θα μοιραστεί της εκδήλωσης όπου μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Συγκεκριμένα: