Φωτογραφικό υλικό από το 1ο Εκπαιδευτικό Συμπόσιο Φυκολογίας

Φωτογραφικό υλικό από το 1ο Εκπαιδευτικό Συμπόσιο Φυκολογίας που έγινε το 2011 στη Ρόδο.