Είδη μικροφυκών των Ελληνικών θαλασσών

ceratium

Γνωρίστε τα είδη των μικροφυκών (μονοκύτταροι μικροσκοπικοί υδρόβιοι φυτικοί οργανισμοί) που συναντάμε στις Ελληνικές θάλασσες.

Για να δείτε το πόστερ με τις ονομασίες και τις εικόνες τους, πατήστε εδώ (αρχείο .pdf).