Θαλλάσια Βλάστηση: μακροφύκη και θαλάσσια αγγειόσπερμα

ulva

Η θαλάσσια βλάστηση συνίσταται από φωτοσυνθετικούς οργανισμούς, συνήθως ορατούς με το γυμνό μάτι, που ζουν
προσκολλημένοι (βράχια) ή ριζωμένοι (άμμος) στον πυθμένα της θάλασσας. Η θαλάσσια βλάστηση αποτελείται από:

  1. Eξελικτικά κατώτερα φυτά που ανήκουν στα φύκη, γνωστά ως ΜΑΚΡΟΦΥΚΗ (Χλωροφύκη, Φαιοφύκη, Ροδοφύκη)
  2. Eξελικτικά ανώτερα φυτά, γνωστά ως ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΓΓΕΙΟΣΠΕΡΜΑ.

Πατήστε εδώ (αρχείο .pdf) για να δείτε ένα πόστερ με μακροφύκη και θαλάσσια αγγειόσπερμα.