Προοπτικές Υδατοκαλλιέργειας Μακροφυκών στην Ελλάδα

MacrophytesAquaculture

Ένα ενδιαφέρον φυλλάδιο σχετικά με τα μακροφύκη. Περιέχονται πληροφορίες τόσο για διάφορα είδη μακροφυκών όσο και για τις χρήσεις τους. Υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς για να εισάγει τους μαθητές τους στον όμορφο κόσμο των φυκών.

Για να δείτε το φυλλάδιο πατήστε εδώ.