Φωτογραφικό υλικό από το 2ο Εκπαιδευτικό Συμπόσιο Φυκολογίας

Φωτογραφικό υλικό από το 2ο Εκπαιδευτικό Συμπόσιο Φυκολογίας που έγινε το 2013 στη Λέσβο.