Οι εισηγήσεις στο σεμινάριο “Φυκολογία & Καινοτομία”

Εισηγήσεις προσκεκλημένων ομιλητών

Ενότητα α: Σύγχρονη γνώση και Καινοτόμες τεχνολογίες με φύκη για τη βιώσιμη ανάπτυξη

10.30-10.50-«Γνωρίζοντας τα φύκη», Δρ. Χρήστος Κατσαρός, Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

10.50-11.10-«Προγράμματα βιο-παρακολούθησης των παράκτιων και μεταβατικών οικοσυστημάτων: οικολογική κατάσταση, ευτροφισμός, κλιματικές αλλαγές», Δρ. Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Τακτικός Ερευνητής, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)

11.10-11.30-«Ανθίσεις φυτοπλαγκτού και παραγωγή βιοτοξινών στο θαλάσσιο περιβάλλον: μέτρα πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας», Δρ. Αικατερίνη Αλιγιζάκη, Ερευνήτρια, Τμήμα Βιολογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

11.30-11.50-«Φύκη: από την θάλασσα στο πιάτο μας και αύριο στο διάστημα..: Το σήμερα και το αύριο της εφαρμοσμένης φυκολογίας», Δρ. Ιωάννης Τζοβενής, Ερευνητής, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Ενότητα β: Η θεωρία της ευρηματικής επίλυσης προβλημάτων (TRIZ) στη φυκολογία και στην εκπαίδευση

12.30-13.00-«Η Μέθοδος Εφευρετικότητας TRIZ στην εκπαίδευση: μια δημιουργική πρόκληση για καινοτομία», Δρ. Παντελής Μπότσαρης, Αν. Καθηγητής, Αντιπρύτανης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Σοφία Μαρσίδου (MSc), Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης

13.00-13.20-«Τεχνολογίες αξιοποίησης των φυκών ως βιοφίλτρων βιομηχανικών λυμάτων και ως πρώτων υλών βιοκαυσίμων», Δρ. Αχιλλέας Χριστοφορίδης, Καθηγητής ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

13.20-13.40«Τεχνολογίες αξιοποίησης της βενθικής βλάστησης ως βιοδείκτη του θαλάσσιου περιβάλλοντος», Δρ. Σωτήρης Ορφανίδης, Τακτικός Ερευνητής, Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), Καβάλα