Παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Μετά από αίτημα συναδέλφων που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Β΄ Φάση του 3ου Εκπαιδευτικού Συμποσίου Φυκολογίας, δίνεται παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής μέχρι 30 Νοεμβρίου 2013.