Φωτογραφίες από το 3ο Συμπόσιο

Φωτογραφίες από το 3ο Συμπόσιο Φυκολογίας που διοργανώθηκε στις 28-30 Μαρτίου 2014, στην Νέα Πέραμο, Καβάλας.