4ο Εκπαιδευτικό Συμπόσιο Φυκολογίας: Πρόσκληση

4phycΑκολουθεί η πρόσκληση συμμετοχής για το 4ο Εκπαιδευτικό Συμπόσιο Φυκολογίας που θα γίνει 27-29 Μαρτίου 2015, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο τίτλος του Συμποσίου είναι «Τα φύκη στον πλανήτη Γη». Το Συμπόσιο αυτό τελεί υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τόπος – χρόνος διεξαγωγής: Ηράκλειο Κρήτης, 27-29 Μαρτίου 2015.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος: Έως και τις 15 Νοεμβρίου 2014, ώστε να δοθούν περισσότερες
πληροφορίες για τη συνέχεια (Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής: http://goo.gl/forms/CP5Jpe2B4C).

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο της πρόσκλησης.