Το Φυκολογικό Συμπόσιο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας

Το 4ο Φυκολογικό Συμπόσιο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.