Βίντεο από το 3ο Εκπαιδευτικό Συμπόσιο Φυκολογίας

Δείτε τα παρακάτω βίντεο από το 3ο Εκπαιδευτικό Συμπόσιο Φυκολογίας.