Συνέντευξη τύπου Καθηγητού Δρ. Χρήστου Κατσαρού για 4ο Εκπαιδευτικό Συμπόσιο Φυκολογίας

Συνέντευξη του Καθηγητού κ. Χρήστου Κατσαρού στο TVCreta, στις 20/11/2014, στο πλαίσιο της οργάνωσης του 4ου Εκπαιδευτικού Συμποσίου Φυκολογίας, από 27-29 Μαρτίου 2015, στις εγκαταστάσεις του «Cetaquatium θαλασσόκοσμος», σε συνεργασία με την Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία.