Φωτογραφικό υλικό από το σεμινάριο της Κρήτης – 16 Ιανουαρίου 2015

Η οργάνωση του 4ου Εκπαιδευτικού Συμποσίου Φυκολογίας που θα γίνει σε συνεργασία της «Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρίας» με το «CRETAQUARIUM Θαλασσόκοσμος» και έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στις 16 Ιανουαρίου 2015, ώρα 15.30-19.00 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο ενημέρωσης – εργασίας εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του «CRETAQUARIUM Θαλασσόκοσμος».

Ο βασικός στόχος του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε σχέση με τα φύκη και η επίλυση τυχόν προβλημάτων και αποριών που θα είχαν προκύψει στις σχολικές εργασίες.

 

Δείτε φωτογραφικό υλικό από το σεμινάριο.