Προτάσεις για εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Ως συμπληρωματικό του φυλλαδίου με τίτλο «Μια βουτιά, μια ματιά στους κήπους του νερού. Γνωρίζοντας τα Φύκη» η ΕΛ.Φ.Ε. έχει δημιουργήσει ένα βιβλιαράκι με προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με τα Φύκη.

Αν θέλετε να κατεβάσετε στον προσωπικό σας υπολογιστή τις δραστηριότητες για τα Φύκη, πατήστε Προτάσεις για εκπαιδευτικές δραστηριότητες.