Επικοινωνία

Για να επικοινωνήστε με τα μέλη της ΕΛ.Φ.Ε. που διοργανώνουν τα συμπόσια Φυκολογίας, έχετε τις εξής δυνατότητες:

  • Σωτήρης Ορφανίδης, Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας
    • e-mail: sorfanid@inale.gr
    • Τηλέφωνα: 2594029039, 2594022691
    • Φαξ: 2594022222

 

  • Χρήστος Κατσαρός, Πρόεδρος ΕΛ.Φ.Ε, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθήνας